• Dane konta do wpłaty

Konto bankowe dla przelewów za zamówione produkty w sklepie:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

98 8589 0006 0000 0012 6540 0001